Eierstyret i Gårdstunet barnehage

Eierstyret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle foreldrerepresentanter, som velges på årsmøtet. I tillegg består styret av en ansattrepresentant og daglig leder er sekretær for styret.

Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene, er lagt til andre organer. Eierstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet i vedtektene, kapittel 8.

Alle andelshavere kan kontakte styremedlemmene dersom de har noen temaer som bør tas opp i eierstyret.

Eierstyret i perioden mars 2018 – mars 2019

Hege Victoria Daljord Morken (Styreleder), valgt til mars 2021
Har barn på Stallen og Fjøset

Håkon Solbu Trætteberg (Styremedlem), valgt til mars 2021
Har barn på Stabburet og Fjøset

Mohammed Jabran (Styremedlem), valgt til mars 2020
Har barn på Stabburet

Espen Haaland (Styremedlem), valgt til mars 2020
Har barn på Stabburet og Stallen

Varamedlemmer (valgt for ett år):
Marianne Corneliussen. Har barn på Stallen og Fjøset
Riccardo di Modugno. Har barn på Stabburet