HURRA BARNEHAGEN FYLLER 25 ÅR

Nå i januar 2020 er det 25 år siden Gårdstunet barnehage åpnet. Les mer:

Det var Trygge Barnehager som bygget barneahgen men driften ble satt over til foreldrene. Så i 25 år har barnehagen vært foreldredrevet. Det vil si at foreldre med barn i barnehagen velger et eierstyre som sammen med daglig leder drifter barnehagen. Her er et bilde av de ansattte som nå jobber i Gårdstunet. I løpe av januar vil vi markerer 25 års jubileumet med en stor fest for barna.