Hovedopptak 2020

!2 nye familier har nå fått tilbud om barnehageplass i Gårdstunet barnehage fra august 2020.

I år er det 13 barn som skal starte på skolen i august, og vi vil derfor ta inn  nye barn for å fylle opp disse plassene. Vi har ledige plasser både på småbarnsavdlingen hvor det er 12 barn og på stor avdeling hvor det alltid skal være 36 barn fordelt på to avdelinger.

Alle som ønsker å komme på søkerlisten til Gårdstunet barnehage må registrere seg  på søknads siden til Oslo kommune https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/ Søknadsfisten her i Gårdstunet føller samme dato som kommunen. Det vil si at man må søke før 1.mars 2020 for å være med på årets hovedopptak.

Vi har satt opp besøksdag torsdag 20.februar fra kl.13.00 - 15.00. Men ønsker dere å komme innom en annen dag er det bare å ta kontakt med daglig leder Hilde Tangen Melbø på tel. 22 27 87 20 / 970 063 70. Eller send en mail til post@gaardstunet-barnehage.no