Vær forsiktig når du parkerer ved barnehagen

Unngå ulykker, rygg inn når du parkerer ved barnehager og skoler. Det gir mer oversikt når du skal ut igjen.

Hvert år har tusenvis av barn sitt første møte med barnehage og skole. Heldigvis får de fleste en myk start med noen tilvenningsdager.

Men tilvenning kan være like viktig for foreldrene som frakter barna fram og tilbake til barnehage og skole. Parkeringsplassene utenfor kan nemlig være trafikkfeller.

Tryggere med fronten ut

Det koker gjerne av biler, barn og voksne på områdene utenfor barnehagene og skolene. Dermed er det tryggest å bruke litt tid på å rygge inn på plass på den ledige parkeringsplassen, mens egne barn fortsatt sitter i bilen. Det er mye mer oversiktlig å kjøre forsiktig ut med fronten først når du skal skynde deg avgårde til jobb.

Parkerer du med fronten inn, får du en uoversiktlig og kanskje farlig jobb med å rygge ut på en parkeringsplass med små og viltre barn.

De fleste bruker bilen til skyss

NAF har kartlagt folks hverdagsreiser og funnet at 12 % av norske trafikanter bringer eller henter barn på vei til og fra jobb. Barnefamiliene har den største andelen bilbrukere, hele 87 prosent bruker oftest bil til barnehagen.

Bilen gir mer fleksibilitet i de fleste hverdagsreiser, mens det å stå i bilkø gjerne er verre for dem som har barnehagehenting enn andre. Stressfaktorene er dermed mange, og det gjelder å holde hodet kaldt.

Politiet kontrollerer

Politiet har også hvert år kontroller ved barnehager og skoler, og det viser seg hvert år at foreldre kjører fort fort i områdene rundt skoler og barnehager og slurver med sikring av barn i bil.