Forventninger

Ønsker for barna, forventinger til foreldre og personalet

 Vi ønsker at barna i Gårdstunet barnehagen skal:

 • Ta kontakt med andre på en positiv måte
 • Føle trygghet og tilhørighet
 • Ta hensyn til andre, vise omsorg og empati
 • Kunne samarbeide og dele.
 • Ha humor og glede
 • Ha god selvtillit og god selvfølelse
 • Føle seg respektert og forstått
 • Kunne leke og oppleve vennskap, og opparbeide sosial kompetanse
 • Kunne si hva de mener og løse konflikter
 • Være høflige
 • Være med å påvirke egen hverdag.
 • Være med på planlegge og lage regler.

 

Forventninger til foreldre i Gårdstunet barnehage:

 • At man hilser på en av personalet om morgenen.
 • At man sier ”ha det” til personalet når man henter barnet.
 • At planer, oppslag, og informasjon blir lest.
 • At barnet har riktige og funksjonelle klær i forhold til vær og årstid og at dette er reint og tørt. (Spør gjerne om råd og tips).
 • At åpningstidene til barnehagen blir overholdt.
 • At barnehagen får beskjed dersom noen andre skal hente barnet.
 • At barnehagen får beskjed dersom barnet ikke kommer.
 • At det tas kontakt med personalet/Styrer/SU dersom det er noe man ikke er fornøyd med.
 • At man ikke benytter sin mobil ved levering og henting. 

 

Forventninger til personalet i Gårdstunet barnehagen:

 • At vi blir informert om begivenheter og opplevelser som har betydning for barnet.
 • At vi hilser og tar imot alle barn og foreldre.
 • At vi behandler alle med respekt
 • At vi hilser, og tar i mot barn og foreldre.
 • At vi viser omsorg, anerkjennelse og forståelse.
 • At vi gir alle barn mulighet til lek, vennskap og positive opplevelser.
 • At vi overholder vår taushetsplikt.
 • At vi holder oss oppdatert på de rammer som er gjeldene for hva innholdet i barnehagen til enhver tid er.
 • At vi systematisk vurderer vårt arbeid.
 • At vi samarbeider med utenforstående instanser ved behov.
 • At vi tar barnas meninger på alvor, og lar de være med på å ta beslutninger om tema og ulike regler.