Gårdstunets historie

Det var foreldre på Manglerud som manglet barnehageplass som satte det hele i gang. Bygging av Gårdstunet startet i 1994 og i januar 1995 åpnet barnehagen.

Trygge Barnehager stod for selve bygging av barnehagen, og hjalp foreldregruppen i gang med driften. Barnehagen ble bygget der låven til Søndre Manglerud gård sto, og det var slik barnehagen og avdelingene fikk sine navn.

Bilder hentet fra Oslobilder.no