Praktisk informasjon

Betaling
Pris for barnehageplass: 3050,- pr måned
Pris for mat: 400,. pr måned
Juli er betalingsfri

Andelsinnskuddet er 4000,- per barn. Denne andelen tilbakebetales når barnet slutter i barnehagen hvis alle fakturaer er betalt. Betaling skjer forskuddsvis den 1. i måneden.

For mer informasjon om redusert pris, søskenrabatt og betaling for barnehageplass: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/

Oppsigelse
Oppsigelse skal skje via barnehageportalen på nettet:
https://www.oslo.kommune.no/barnehage/si-opp-plass-i-barnehage/,
samt på mail til Gårdstunet barnehage (post@gaardstunet-barnehage.no) med minst 3 hele måneders varsel gjeldene fra den 1. i måneden. Det avtalte månedesbeløp for betaling per barn skal betales i hele oppsigelsesmåneden, også selv om barnet tas ut av barnehagen før hele oppsigelsesperioden er gått.

Søke om barnehageplass
Alle kan søke om plass i Gårdstunet. Andelshavere og tidligere andelshavere har prioritet, deretter følger gjeldene opptakskrav som i det kommunale opptaket. Les mer om å søke barnehageplass her.

Organisering
Barnehagen er en andelsbarnehage, det betyr at når barnet får plass i barnehagen betales det inn en andel, denne er på 4000,- per barn, og at man som foreldre eier en del av barnehagen. Dette betyr:

  • Det hentes ikke ut noen form for avkastning fra barnehagen, eventuelle overskudd går tilbake til barnehagen og benyttes til driften av barnehagen: daglige aktiviteter, materiell, vedlikehold etc.
  • Dere som foreldre har stor påvirkningskraft på det som skjer i barnehagen både gjennom samarbeidsutvalget (SU) og Eierstyret i barnehagen

Samarbeidsutvalget (SU)
Samarbeidsutvalget er et bindeledd mellom foreldre og barnehage og utvalget består av foreldrerepresentanter og ansattrepresentanter fra hver avdeling. Utvalget skal se til at barnehagen drives etter barnehageloven og barnehagens vedtekter, godkjenne barnehagens årsplan og behandle andre saker om det som skjer i barnehagen. Foreldre kan ta opp saker i SU via avdelingens foreldrerepresentant.

Eierstyret
Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøte vedtak. Mer informasjon om eierstyret finnes her.