Vedtekter

Gårdstunet barnehage har vedtekter og alminnelige betingelser etter barnehageloven.

Vedtekter

Alminnelige betingelser barnehageloven mars 23-Vedtatt

De som takker JA til en plass i Gårdstunet barnehage skal ha gjort seg kjent med innholdet i foreldrekontrakt og barnehagens vedtekter. Kort oppsummering av noen viktige punkter:

 • Gårdstunet barnehage er et samvirkeforetak med orgnr. 970886664
 • Alle foreldre som har akseptert et tilbud om barnehageplass og betalt inn kr. 4000 er medlemmer av andelslaget.
 • Årsmøte som er i mars velger foreldre inn i barnehagens eierstyre.
 • Foreldrebetalingen følger satsene i Oslo Kommune. Det betales for 11 måneder pr. år.
 • Barnehagen følger Oslo kommunes regler for søskenmodrasjon og innteksregulert foreldrebetaling.
 • Det betales forskuddsvis og innen den 1. hver måned dersom ikke annet er avtalt.
 • Barnehagen er sommerstengt i uke 29 og 30, og de tre dagene i påskeuken.
 • Alle barn i barnehagen skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
 • Barnehagen er stengt 4 dager i året hvor personalet har sine planleggingsdager.
 • Foresatte plikter å delta på de dugnadene som blir arrangert av barnehagen ca. to ganger i året.
 • Alle barn er kollektivt forsikret i Storebrand. Forsikringen gjelder til og fra barnehagen og i barnehagens åpningstid. Den gjelder også på turer og arrangementer i barnehagens regi.
 • Hvis barnet skal slutte må det leveres skriftlig oppsigelse. Det er 3 måneders oppsigelse.
 • I følge vedtektene må barn som slutter etter 15. mai betale ut juni og juli.