Daglig leder har ordet

Mitt navn er Hilde Tangen Melbø. Jeg ble uteksaminert som førskolelærer ved Volda lærerhøgskule i 1986, og har siden jobbet i barnehage. Jeg trives fortsatt veldig godt med å ha mange barn rundt meg hver dag.

Jeg har vært daglig leder i Gårdstunet siden barnehagen åpnet i 1995, med unntak av årene 2002-2006, da jeg jobbet med barnehageopptak i en annen bydel. Men det å bare sitte på kontor var ikke helt for meg og jeg savnet kontakt med barn og foreldre.

Høsten 2006 ble stilling som daglig leder i Gårdstunet barnehage igjen ledig, og jeg var tilbake. Jeg trives veldig godt med å være daglig leder her og føler en 3-avdelings barnehage er passe stor å være leder i. Her har jeg mulighet til å bli godt kjent med alle barna og foreldre og har tid til å være ute på avdelingene. Jeg har selv også hatt mine to barn i Gårdstunet.

Med meg på laget har jeg et stabilt personale med masse erfaring og siden barnehagen er foreldreeid har jeg et godt samarbeid med barnehagens eierstyre. Økonomien i barnehagen er også stabil og gir oss rom til stort sett å få oppfylt våre ønsker når det gjelder innkjøp.

 

Hilde Tange Melbø