Eierstyret i Gårdstunet barnehage

Eierstyret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle foreldrerepresentanter, som velges på årsmøtet. I tillegg består styret av en ansattrepresentant og daglig leder er sekretær for styret.

Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene, er lagt til andre organer. Eierstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet i vedtektene, kapittel 8.

Alle andelshavere kan kontakte styremedlemmene dersom de har noen temaer som bør tas opp i eierstyret.

Eierstyret i perioden mars 2023 -mars 2024

Marius Nerlien (Styremedlem) valgt til mars  2024

Har barn på Fjøset

Ida Nordengen Haugen (Styremedlem), valgt til mars 2025
Har barn på Stallen

Astrid Harnes Karlsson (Styremedlem),  gjennvalgt til mars 2024
Har barn på Stabburet 

Jørgen Knarbo Akselsen(Styremedlem) valgt til mars  2025

Har barn på Stabburet

Varamedlemmer (valgt for ett år):
maria Kerr-Wang og Sverre Andersen Helseth