Eierstyret i Gårdstunet barnehage

Eierstyret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle foreldrerepresentanter, som velges på årsmøtet. I tillegg består styret av en ansattrepresentant og daglig leder er sekretær for styret.

Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene, er lagt til andre organer. Eierstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet i vedtektene, kapittel 8.

Alle andelshavere kan kontakte styremedlemmene dersom de har noen temaer som bør tas opp i eierstyret.

Eierstyret i perioden mars 2022 -mars 2023

Håkon Solbu Trætteberg (Styreleder), gjennvalgtvalgt til mars 2023

Har barn på Stallen

Ida Nordengen Haugen (Styremedlem), valgt til mars 2023
Har barn på Stallen

Astrid Harnes Karlsson (Styremedlem),  gjennvalgt til mars 2024
Har barn på Stabburet og Fjøset

Marius Nerlien (Styremedlem) valgt til mars  2024

Har barn på Stabburet

Varamedlemmer (valgt for ett år):
maria Kerr-Wang og Sverre Andersen Helseth