Eierstyret i Gårdstunet barnehage

Eierstyret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle foreldrerepresentanter, som velges på årsmøtet. I tillegg består styret av en ansattrepresentant og daglig leder er sekretær for styret.

Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene, er lagt til andre organer. Eierstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet i vedtektene, kapittel 8.

Alle andelshavere kan kontakte styremedlemmene dersom de har noen temaer som bør tas opp i eierstyret.

Eierstyret i perioden mars 2020 – mars 2021

Hege Victoria Daljord Morken (Styreleder), valgt til mars 2021
Har barn på Stallen 

Håkon Solbu Trætteberg (Styremedlem), valgt til mars 2021
Har barn på Stabburet og Fjøset

Erik Kvalsund (Styremedlem), valgt til mars 2022
Har barn på Stabburet og Fjøset

Astrid Harnes Karlsson (Styremedlem), valgt til mars 2022
Har barn på Stabburet 

Varamedlemmer (valgt for ett år):
Marianne Corneliussen. Har barn på Stabburet
Riccardo di Modugno. Har barn på Stabburet