Eierstyret i Gårdstunet barnehage

Eierstyret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle foreldrerepresentanter, som velges på årsmøtet. I tillegg består styret av en ansattrepresentant og daglig leder er sekretær for styret.

Styret skal lede barnehagen i samsvar med lover, vedtekter og årsmøtes vedtak. Styret kan også ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene, er lagt til andre organer. Eierstyrets oppgaver og ansvar er beskrevet i vedtektene, kapittel 8.

Alle andelshavere kan kontakte styremedlemmene dersom de har noen temaer som bør tas opp i eierstyret.

Eierstyret i perioden mars 2024 -mars 2025

Marius Nerlien (Styremedlem) valgt til mars  2025

Har barn på Fjøset

Ida Nordengen Haugen (Styremedlem), valgt til mars 2025
Har barn på Stallen

Sandra Kalvå-Eldegard (Styremedlem),  gjennvalgt til mars 2026
Har barn på Stabburet 

Jørgen Knarbo Akselsen(Styremedlem) valgt til mars  2025

Har barn på Stabburet

Varamedlemmer (valgt for ett år):
maria Kerr-Wang og Sverre Andersen Helseth