Sykt barn?

I barnehagen er vi mange som er samlet hver dag og barn er tett på hverandre. Det er derfor helt naturlig at de aller fleste barn er noe syke i løpe av barnehagetiden sin. Immunforsvaret mot ulike sykdommer skal bygges opp, men det er viktig å holde barnet hjemme når barnets allmenntilstand tilsier at barnet ikke kan delta i normale aktiviteter i barnehagen. Det er også viktig å unngå å smitte andre barn og ansatte.

Nyheter

Laster..