Snørrete barn!

"Informasjon vedrørende håndtering av barn med snørrete neser under Covid-19 pandemien i barnehager" Les mer....

Oslo kommune har laget et fint informasjonsskriv om snørrete barn, og når de kan være i barnehagen

 Informasjon_vedr_bar_snørr_hel_ny_0909.20

Både dere foreldre og vi ansatte vet at det kan være vanskelig å vurdere ulike symptomer som barna har.