Overgang fra barnehage til skole

I Gårdstunet barnehage har vi lang tradisjon med skoleforberedende arbeid. Vi ser på barnehagen som en del av utdanningsløpet. Når barna på Stabburet og Stallen er inne i sitt siste år før skolestart deltar de på Sjiraffgruppe. Gjennom året jobbes det med fag som matte, norsk og engelsk samt sosiale ferdigheter. Hvert år reiser denne gruppen på overnattingstur til Vangen Skistue i Østmarka.

I Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole står det på side 1 at; «Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring… De foresatte, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst.»

Det finnes rutiner for informasjonsoverføring fra barnehage til skole. Dersom foresatte gir samtykke, fyller vi sammen ut et skjema som sendes til skolen. Målet med dette er at både aktivitetsskole og skole skal være godt forberedt på å ta i mot hvert enkelt barn på best mulig måte. Barnehagen innkaller til foreldresamtale i løpet av maimåned.