Søke barnehageplass

Alle kan søke om plass i Gårdstunet barnehage. Andelshavere og tidligere andelshavere har prioritet, deretter følger gjelde opptakskrav som i det kommunale opptaket.

For å søke om plass i barnehagen må man søke gjennom søknadsportalen til Oslo kommune. 1.mars er fristen for å søke plass i hovedopptaket hvert år, men det er fullt mulig å søke gjennom hele året.

Link til søknadsportalen: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-barnehageplass/

Informasjon om Gårdstunet barnehage fra Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-i-oslo/gardstunet-barnehage/

Gårdstunet Barnehage SA er åpen for barn fra 1-6 år. Tildelt plass kan benyttes frem til og med 31.07 det året barnet begynner på skolen. Opptak av barn til barnehagen samordnes med bydel Østensjø. Det er felles søknadsskjema som blir registrert i bydelens administrasjon.

Ved opptak prioriteres barn i følgende rekkefølge (i hovedtrekk):

  1. Barn med dokumenterte funksjonshemninger som gir rett til plass, og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven
  2. Søsken til nåværende andelseiere
  3. Søsken til tidligere andelseiere
  4. Barn til ansatte i barnehagen
  5. Barn som bor i bydelen
  6. Øvrige barn