Samlinger og grupper i Gårdstunet barnehage

Samlingsstund:
På alle avdelinger har vi samlingsstund før formiddagsmaten. Noen ganger er vi samlet i garderoben, andre ganger inne på avdelingen. I samlingsstunden synger, leser, forteller og snakker vi om ting som har skjedd eller skal skje. Vi kan snakke om noe vi har opplevd, temaer barna er opptatt av eller undre oss sammen. Vi kan også diskutere regler og sammen bli enige om hvilke regler vi ønsker å ha i Gårdstunet barnehage.

På storbarnsavdelingene hender det at barna har samlinger for hverandre uten voksenstyring. Da er det gjerne de eldste som synger og forteller for de litt yngre. Vi ønsker at barna skal ha medvirkning på innholdet i samlingene, deres innspill og meninger skal få komme til uttrykk og deres ønsker og interesser skal vektlegges.

Fellessamling:
Noen fredager samles alle barn og voksne i barnehagen til felles sang og lesestund på kjøkkenet. I tillegg har vi ulike bevegelsessanger med hopp og sprett slik at vi får rørt kroppen litt. Det er rom for medvirkning fra barna underveis. Kanskje noen har sangønsker eller vil opptre foran de andre. Ansvaret for fellessamlingene er fordelt mellom de tre avdelingene og Hilde.

Aldersdelte grupper:
På onsdager samles HARENE, ULVENE og SJIRAFFENE fra Stallen og Stabburet til egne samlinger. Sjiraffene, som er årets skolestartere, har et opplegg som forbereder dem til skolestart. Ulver og Harer har opplegg og aktiviteter knyttet til sin alder og utvikling.

Vi har ofte åpne dører mellom avdelingene og barna har da muligheten til fritt å leke på hvilken avdeling de vil. Vi synes det er viktig å ha et ”åpent hus”, slik at alle blir kjent med hverandre. Dette fremmer vennskap og gode relasjoner mellom barn og voksne på huset.