Viktige datoer Høst 2023

 •          Tirsdag 22.august Foreldemøte for Sjiraffene og 1.åringene
 •          Fredag 1.september Planleggingsdag - barnehagen holder stengt
 •          Torsdag 7.september: Suppemiddag for foreldre fra kl.15:30
 •          Onsdag 27.september: Foreldremøte for 2.åringene, Ulvene og Harene 
 •          Fredag 13.oktober: Besøk av skole-starterne
 •          Fredag 20.oktober: Markering av FN dagen
 •          Fredag 3.november: Planleggingsdag - barnehagen holder stengt
 •          Fredag 10.november: Pyamasfest for barna
 •          Onsdag 13.desember: Lucia markering for foreldre fra kl.15.00
 •          Onsdag 20 desember Nissefest for barna
 •          27- 30 desember: Redusert åpningstid
 •          Fredag 19.januar: Planleggingsdag – barnehagen holder stengt.