Viktige datoer våren 2023

Oversikt over dager / ferier det er viktig å notere seg. Det blir sendt ut mer informasjon om de ulike aktivitetene i løpet av året.

  • Her kommer en liste over dager det er verdt å merke seg i 2023

   • Fredag 13.januar har personalet planleggingsdag og barnehagen holder stengt
   • Onsdag 8.mars Årsmøte 
   • 3.april-10.april Påskestengt
   • Vangen for Sjiraffene fra onsdag 12.april -14.april
   • Onsdag 17.mai stengt. (Vet ikke om det blir tog sammen med skolen 16.mai)
   • 18.mai Kristi Himmelfart  bhg. stengt
   • Fredag 19.mai har personalet planleggingsdag og barnehagen holder stengt
   • Mandag 29.mai 2.pinsedag bhg.stengt
   • Torsdag 15.juni Sommerfest med avsluttning for Sjiraffene
   • Sommerstengt i tre uker 27,28 og 29. (Fra mandag 3.juli til og med fredag 21.juli)