Vask av hender

Vi skal lære alle barna Håndvaskesangen, slik at håndvask tar over 20 sekunder.

Håndvasksangen

Mel: Fader Jakob

 

Vaske hender (ta først på vann)

Vaske hender, såpe på, såpe på.

Vaske alle fingre, vaske alle fingre.

Tomler og, tomler og.

Vaske oppå, vaske oppå, mellomrom, mellomrom.

Hendene blir rene, hendene blir rene.

Skyll og tørk, skyll og tørk.