Korona drift

Hvordan har vi klart oss gjennom 1 år med "Korona-drift"? Les mer...

De første ukene etter at vi ble stengt ned 12.mars 2020 opplevde vi som helt uvirklige. Vi var nok helt uforberedt på at det var mulig å stenge barnehagene. Men vi fikk raskt på plass et godt tilbud til de barna som hadde behov for plass de første ukene av pandemien. Selv om det var få tilstede virket det som barna fort fant seg til rette og likte å ha hele barnehagen til sin disposisjon.  Da vi kom til mai 2020 var alle barn heldigvis tilbake og vi måtte forholde oss til stadig nye smitteveiledere. 

Fra høste 2020 fikk vi på plass "trafikk lys modellen" som skulle gjøre oss i stand til organisere barnehagen i ulike kohorter utifra smittetallene her i Oslo.

Vi har i hele perioden  både på gult og rødt nivå hatt henting og levering ved porten. Dette har både barn, foreldre og ansatte opplevd som veldig positivt. Stallen og Stabburet har endret sin dagsrytme og har startet og avsluttet dagene ute i all slags vær. Fortsatt har vi servert mat 

For å få god flyt på dagene er åpningstiden noe redusert. På gult nivå holder vi åpent fra 07.30 - 16.30, mens vi på Rødt nivå har åpent fra 08.00 - 15.30. 

De siste ukene nå våren 2021 har vi hatt et strengt rødt nivå på grunn av høye smitte tall i Oslo hvor vi har delt barna i aldersdelte kohorter. 

Takket være positive, flike og endringsvillege ansatte har vi klart  å få til et godt tilbud igjennom dette noe anderledes korona året.

Hilde