Nytt barnehage år.

Da er vi heldigvis over på Grønt nivå......

Etter 1,5 år med barnehagedrift på rødt og gult nivå er vi nå tilbake på grønt nivå. Det betyr at vi kan være sammen alle sammen både ute og inne. 

Denne høsten starter det opp 5 tre åringer, og 7 ett/to åringer. Mange av barna som starter har allerede større søsken her.

Vi håper på et fint barnehageår hvor korona holder seg på avstend!