Viktige datoer våren 2023

Oversikt over dager / ferier det er viktig å notere seg. Det blir sendt ut mer informasjon om de ulike aktivitetene i løpet av året.

Her kommer en liste over dager det er verdt å merke seg i 2023

Mandag 2.januar er ansatte tilbake på jobb etter juleferie.

  • Fredag 13.januar har personalet planleggingsdag og barnehagen holder stengt
  • Onsdag 8.mars Årsmøte 
  • 3.april-10.april Påskestengt
  • Vangen for Sjiraffene fra onsdag 12.april -14.april
  • Onsdag 17.mai stengt. (Vet ikke om det blir tog sammen med skolen 16.mai)
  • 18.mai Kristi Himmelfart  bhg. stengt
  • Fredag 19.mai har personalet planleggingsdag og barnehagen holder stengt
  • Mandag 29.mai 2.pinsedag bhg.stengt
  • Torsdag 15.juni Sommerfest med avsluttning for Sjiraffene
  • Sommerstengt i tre uker 27,28 og 29. (Fra mandag 3.juli til og med fredag 21.juli)