Hovedopptak 2024

Søknadsfristen er 1.mars Les mer...

Høsten 2024 er det 12 barn som skal starte på skolen, og da må vi ta inn nye barn for å fylle opp disse plassene. I dette opptaket vil det være flest ledige plasser for 3 åringer som er født i 2021. Det er mange søsken som søker plass på vår småbarns avdeling, men et par ledige plasser er det til "NY" barn i dette hovedopptaket.

Alle som ønsker å komme på vår søkerliste må registrere seg  på søknads siden til Oslo kommune   https://www.oslo.kommune.no/barnehage/soke-eller-bytte-barnehageplass/

Søknadsfisten her i Gårdstunet er samme dato som Oslo kommunen. Det vil si at man må søke før 1.mars 2023 for å være med på årets hovedopptak.

Vi synes det er fint om dere kommer innom på besøk for å se hvordan vi har det her i Gårdstunet barnehage. Da kan vi svare på eventuelle spørsmål som dere har før søknadsfristen 1.mars.

Sende mail post@gaardstunet-barnehage.no eller ring 970 063 70 derosm dere har lyst til å komme innom på besøk så kan vi avtale en dag som passer. Vi har satt opp en besøksettermiddag mandag 12.februar fra kl.17.00 - 18.00.

Med hilsen daglig leder Hilde Tangen Melbø